I’m being auctioned out to highest bidder + Live clips

This morning I visited P3’s Musikhjälpen, or ”the music help”, if you’d translate it. This year they are collecting money so that girls worldwide can go to school. They’re auctioning out all sorts of stuff, and I’m on sale as a singing teacher! Highest bidder will have a full lesson with me. Bidding takes place on Swedish E-bay, Tradera. Here’s where to place your bid. Read below, in Swedish only I’m afraid, why it’s important to support girls right to go to school.

Here are two acoustic specials that I played this morning, with great help from the fabulous Linnea Olsson, who you also can see solo from this morning here and here.

HARD TO COME BY:

WOLF HOUR:

Här är några anledningar till att det är viktigt att se till att flickor världen över ska ha rätt att gå i skola:

– Mer än 50 miljoner flickor får aldrig möjlighet att gå i skolan – trots att det är en mänsklig rättighet

– Varje dag stannar miljontals flickor hemma med hushållsarbete istället för att gå i skolan

– En flicka som inte utbildas riskerar att hamna i extrem fattigdom, bli bortgift eller tvingas till prostitution

– En flicka som fått gå i skolan tar bättre hand om både sig själv och sina barn.

– Många flickor går inte i skolan på grund av risken för våldtäkt eller andra övergrepp, antingen på vägen till eller i skolan.

– För varje avslutat skolår ökar en kvinnas lön med ca 20%

– Två tredjedelar av världens analfabeter är kvinnor

– Att ge en flicka en utbildning är att rädda liv

– En flicka som inte går klart grundskolan löper 10 gånger så stor risk att bli tonårsförälder jämfört med en flicka som gått grundskolan

Önska en låt och bidra till insamlingen här: MUSIKHJÄLPENKommentarer inaktiverade.